Home > Oplossingen

Oplossingen van Rochema.

Klimaatinstallaties staan voortdurend bloot aan wisselende weersinvloeden. Corrosie, bacterievorming, schimmels en andere vormen van vervuiling hebben direct gevolgen voor het prestatieniveau van de installatie.

Met preventieve maatregelen en periodiek goed onderhoud wordt een kwalitatief goede werking van de installaties gegarandeerd. Het dienstenpakket van Rochema omvat onder meer het ontkalken, reinigen, desinfecteren en behandelen van klimaatinstallaties. Preventief is het van belang de juiste coatings toe te passen om weerstand te bieden.

Het goed onderhouden van uw installaties zal al snel een besparing opleveren van 25% op de kosten. De lagere energierekening, verlenging van de levensduur en beperking van het productieverlies zijn daarvoor de belangrijkste indicatoren. De experts van Rochema dragen graag zorg voor periodieke servicebeurten waardoor de optimale werking van uw klimaatinstallaties wordt geborgd en de onderhoudskosten ook in de toekomst beheersbaar blijven.

Op deze pagina vind u een beknopt overzicht van onze oplossingen. Wilt u meer informatie over een van de diensten? Laat u zich dan vrijblijvend adviseren door een van onze experts.

Inspectie/advies


Op verzoek voeren wij inspecties uit met betrekking tot de staat van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen, zowel voor inwendige als uitwendige waarnemingen.
Deze worden uitgevoerd met moderne apparatuur voor uitgebreide camera-inspectie, kanalenendoscopie en luchtkwaliteitsmetingen.

Wij verzorgen een complete conditie-meting van het object, voorzien van beeldmateriaal (fotos, dvd), uitgebreide rapportage, advies en prijsopgave voor het herstel.

Luchtonderzoek


Relevante metingen en controles van luchtbehandelingssystemen, luchtkanalen en werkplekken. Op basis hiervan stellen we oplossingen en adviezen voor. Voor een grondige aanpak kunnen we een compleet gebouwonderzoek doen waarbij we specifiek voor uw gebouw alle aspecten van het binnenklimaat in kaart brengen: van de ligging van het gebouw tot en met emissiemetingen.

Het is tevens mogelijk om een Service Overeenkomst aan te gaan waarbinnen we samen met u vaststellen hoe vaak we onderzoek doen en naar welke factoren.

(Planmatig) onderhoud


Om problemen met schimmels en bacteriën voor te zijn, is het noodzakelijk om het luchtbehandelingssysteem regelmatig te onderhouden. Een periodieke schoonmaakbeurt remt de bacteriegroei.

Met de investering in regelmatig onderhoud voorkomt u dat uw mensen ziek worden van verontreinigde lucht. Een goed onderhouden luchtbehandelingssysteem gaat ook langer mee. Onze monteurs gaan vakkundig om met bestaande luchtkanaalsystemen, we gebruiken de modernste technieken en materialen en beperken de overlast voor de gebruikers van het gebouw tot een minimum. Planmatig onderhoud is doeltreffend en daarmee kostenbesparend.

Kanaalreiniging


Rochema reinigt alle soorten luchtkanalen, zowel rond als rechthoekig en met elke afmeting. Om de lucht op termijn vrij te houden van schadelijke concentraties en micro-organismen is een periodieke controle en desinfectie noodzakelijk.
Bovendien is het belangrijk het ventilatiesysteem schoon te houden aangezien vervuiling in de ventilatiekanalen een ideale voedingsbodem voor micro-organismen vormt en zo een versnelde groei bevordert.

Reinigen/reconditioneren van luchtbehandelingskasten


In veel gebouwen gaan de luchtbehandelinginstallaties al vele jaren mee. Klachten over het binnenklimaat hebben in 40% van de gevallen betrekking op de installatie. Het opnieuw conditioneren of reviseren van de klimaatsystemen leidt nagenoeg altijd tot een verbetering van de leef- en werkomstandigheden. Afhankelijk van het inspectierapport gebeurt dat door:

- Inspecties/onderzoek van installaties;
- desinfecterende behandelingen;
- milieuvriendelijke chemisch technische reiniging;
- gietcoating die chemicaliënbestendig is;
- behandeling/coaten van warmtewisselaars;
- bescherming tegen corrosie van alle metalen oppervlakten;
- vervanging van lamellenbatterijen, kleppenregisters, e.d.;
- vervangen van isolatiemateriaal;
- ontkalken van bevochtigingsecties;
- vervangen van filters, kastsloten, rubbers, etc.

Klein onderhoud


Periodiek is het noodzakelijk om de luchtbehandelingskast grondig te laten reinigen. Dit gebeurt met een chemisch-technisch reiniging. Een goede hygiënische conditie van de luchtbehandelingskast zorgt er voor dat de toevoerkanalen minder snel vervuilen en bovendien dat de luchtbehandelingskast een langere technische levensduur heeft.

Groot onderhoud


Soms is het reinigen van de luchtbehandelingskast niet voldoende en moet deze gereconditioneerd worden. Door weer- en milieu-invloeden gaat de technische conditie van een luchtbehandelingskast achteruit. Door een aantal maatregelen te treffen kan de luchtbehandelingskast weer in een goede conditie worden gebracht zodat deze weer voldoet aan de hedendaagse normen en eisen. Een grondige reiniging van de luchtbehandelingskast zorgt ervoor dat de toevoerkanalen minder snel vervuilen en de kast langer mee gaat.

Coaten van luchtgekoelde condensors


De lamellen van luchtgekoelde condensors zijn vaak van aluminium. Als deze aluminium lamellen niet beschermd worden tegen weers- en milieu-invloeden zullen ze oxideren en uiteindelijk verteren. Dit proces heeft een nadelige invloed op het rendement en de technische levensduur van de installatie. De lamellen van condensors kunnen wij voorzien van onze speciale Surfacid® oppervlaktebehandeling.

Chemisch technisch reinigen van koeltorens


Koeltorens zijn gevoelig voor legionellagroei en kalkaanslag. De vervuiling die op deze wijze ontstaat, vormt een voedingsbodem voor de gevreesde legionellabacterie. Extra aandacht moet worden gegeven wanneer de aanzuig van de luchtbehandelingskast in de buurt is van een koeltoren. Het is daarom van belang dat koeltorens op periodieke basis worden gereinigd en wel om de volgende redenen:

- Voorkoming van legionellagroei door het verwijderen van de voedingsbodems;
- optimaliseren van het rendement door het verwijderen van kalkaanslag;
- creëren van een schone werkomgeving zodat technische werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden;
- eventueel vervangen van koelpakketten.

Bemonstering/analyse


Een microbiologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door het nemen van lucht- en contactmonsters op verdachte locaties.
In een door ons of door de opdrachtgever onafhankelijk laboratorium (sterlab) worden de monsters onderzocht en wordt bepaald of de aangetroffen soorten en concentraties micro-organismen ziekteverwekkend zijn of een overgevoeligheid teweeg kunnen brengen.

Desinfectie


In elke ruimte en op ieder oppervlak bevinden zich schimmels en bacteriën die in relatief kleine concentraties vrij onschadelijk zijn. In het ventilatiesysteem zullen deze micro-organismen zich echter onder invloed van de warmte en de vochtigheidsgraad explosief vermeerderen. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen, allergische reacties en infecties. Voor het behoud van een gezond binnenklimaat is het dus noodzakelijk het ventilatiesysteem regelmatig te controleren en te desinfecteren.

Waterzijdig onderhoud aan klimaatinstallaties


Voor het onderhouden van diverse condities in kantoren, productieprocessen, systemen en vele andere voorzieningen worden vaak installaties gebruikt die water of watergebonden materialen gebruiken. Een bekend voorbeeld is de centrale verwarming, maar ook de diverse koelinstallaties gebruiken water voor temperatuur-transport. Het water wordt vaak als onbehandeld leidingwater toegevoerd en hier ligt een probleem dat niet altijd onderkend wordt.

Vaak is er sprake van directe schade aan installaties en een kostenverhogende factor door een slechte overdracht op het gebied van de warmte-transmissie. In veel installaties ontstaat oxidatie die schade aanricht aan de materialen in het systeem door zuurstof en bacteriën. De schade door bacteriën verloopt zelfs veel agressiever.

Rochema onderhoudt glycol-systemen, gekoeld water-systemen, wtw-systemen, cv- en overige systemen en levert hiervoor kwaliteits-glycol (Rofrost® propyleen en ethyleen-glycol).

Handmatige en hogedrukreiniging


Handmatige reiniging:
Glasbewassing, schoonmaken van gevels, vegen en dweilen van vloeren, het schoonhouden van was- en toiletruimten, het inwendig reinigen van kantoorpanden en andere reiniging.

Hoge drukreiniging:
Hoge drukreiniging is vrijwel in elk bedrijf uit te voeren bij zwaar vervuilde bedrijfsvloeren, schoonmaakonderhoud en het reinigen van bestratingen of gevels.

Wij maken gebruik van een warmwater hogedrukunit met een werkdruk van 30 – 350 bar. Deze warmwater hogedrukreiniger is dankzij zijn eigen krachtbron en autonome werking, ook op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is, makkelijk inzetbaar.

Telescoop glasbewassysteem:
Een systeem waarbij een borstel op een telescoopstok de ramen inclusief de omlijsting borstelt en spoelt met gedemineraliseerd water. Dit pure water heeft een reinigende werking, hierdoor hoeft er dan ook geen reinigingsmiddel toegevoegd te worden en is dit een milieuvriendelijke oplossing. Het systeem is geschikt voor het reinigen van glas, kozijnen, gevelbeplating en zonwering tot een hoogte van 13,5 meter, waardoor het gebruik van een hoogwerker in veel gevallen niet meer nodig is.

Legionellapreventie


De legionellabacterie is een onzichtbare vijand die in het ergste geval tot de dood kan leiden. De bacterie groeit in stilstaand, warm water en komt daardoor veel voor in drinkwaterinstallaties. Eventuele besmetting vindt plaats door het inademen van waternevel waarin de bacterie zit. Een schone, legionellaveilige waterhuishouding is dus van het grootste belang. Zo belangrijk dat daar wetgeving over is opgesteld.

Rochema kan u helpen om de wetgeving binnen uw organisatie uit te voeren. We onderzoeken en beschrijven waar in uw gebouw mogelijke risico’s zitten en op basis daarvan maken we een beheersplan. Praktisch en helder, zodat u weet wat u te doen staat om legionella buiten de deur te houden. Het is tevens mogelijk om het volledige beheer uit uw handen te nemen met een Service Overeenkomst.

Helaas is een legionella-uitbraak niet altijd te voorkomen. Ook dan kan Rochema u bijstaan: in technisch opzicht, maar ook in de informatievertrekking naar de gebouwgebruikers en de buitenwacht. Deze calamiteitenbegeleiding is 24/7 voor onze klanten beschikbaar.

Rochema kwaliteit & service


Rochema inspecteert, reinigt, onderhoudt en renoveert alle systemen op het gebied van luchtbehandeling en ventilatie. We werken daarbij samen met installatiebedrijven en gebruiken de modernste technieken. Dit maakt onze werkwijze efficiënt en kostenbewust. Wij houden maximaal rekening met uw productieproces tijdens de uitvoering zodat uw werknemers geen last ondervinden van onze monteurs en werkzaamheden.

Goede service vinden wij een vanzelfsprekendheid. We leggen de lat hoog bij onze interne kwaliteitscontrole en storingen worden door onze serviceafdeling snel en daadkrachtig opgelost.

Keurmerk


Het Nederlands Verbond Reinigingsspecialisten Luchtbehandelingssystemen (NVRL) heeft in samenwerking met TNO Bouw een keurmerk ontwikkeld voor het reinigen van luchtbehandelingssystemen. Het keurmerk is gericht op het schoonhouden van de luchtbehandelingssystemen met als doel de gezondheidsrisico’s door vervuiling in deze systemen zoveel mogelijk te beperken. Rochema is, als één van de oprichters, lid van deze organisatie.

Wilt u meer informatie over onze oplossingen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies of afspraak.